Πλήρης σχεδιασμός, μελέτη & εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, στις νέες εγκαταστάσεις του εμπορευματικού κέντρου Θριάσιου Πεδίου και Σ.Σ. Ασπροπύργου. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του συστήματος ανέρχεται στα 31,75kW.

Τοποθεσία: Eμπορευματικό κέντρο Θριάσιου Πεδίου και Σ.Σ. Ασπροπύργου

Ημερομηνία: Δεκέμβριος 2016

Related Projects