Σε αυτό το project, έγινε καλωδίωση και μπήκε κρυφός φωτισμός σε 7 διαφορετικά σημεία του εμπορικού stand Korres (ράφια, light box, καθρέπτης και φωτεινή επιγραφή). Σε κάθε σημείο κρυφού φωτισμού εφαρμόστηκε ταινία led 24V, διαφορετικού μήκους. Η εφαρμογή περιλάμβανε συνολικά 120 εμπορικά stand.

Τοποθεσία: RENTRON ΑΕΒΕ, Μεταλλικές κατασκευές, Κόρινθος

Ημερομηνία: Ιανουάριος – Μάρτιος 2022

Related Projects